Myra van Roon

Myra van Roon (1984) werkende als lichaasgericht therapeut in de wellnessector en eveneens in het bedrijfsleven als masseur en consultant in begeleiding van het voeren van lastige gesprekken en besluitvoering in grote groepen.